هاست ایران مناسب سایت های تازه کار با بازدید متوسط

100 مگابایت
 • 100MB فضا
 • پهنای باند
 • زیر دامنه و ساب دامین
 • بقیه امکانات
 • Let`s Encrypt
 • شل دسترسی
 • دسترسی به CGI
 • ایران کشور
 • سه بار در هفته بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس تحویه کننده
 • آنی تحویل
 • 12 ساعته پشتیبانی
 • cPanel کنترل پنل
200 مگابایت
 • 200MB فضا
 • پهنای باند
 • زیر دامنه و ساب دامین
 • بقیه امکانات
 • Let`s Encrypt
 • شل دسترسی
 • دسترسی به CGI
 • ایران کشور
 • سه بار در هفته بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس تحویه کننده
 • آنی تحویل
 • 12 ساعته پشتیبانی
 • cPanel کنترل پنل
500 مگابایت
 • 500MB فضا
 • پهنای باند
 • زیر دامنه و ساب دامین
 • بقیه امکانات
 • Let`s Encrypt
 • شل دسترسی
 • دسترسی به CGI
 • ایران کشور
 • سه بار در هفته بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس تحویه کننده
 • آنی تحویل
 • 12 ساعته پشتیبانی
 • cPanel کنترل پنل
1 گیگ
 • 1G فضا
 • پهنای باند
 • زیر دامنه و ساب دامین
 • بقیه امکانات
 • Let`s Encrypt
 • شل دسترسی
 • دسترسی به CGI
 • ایران کشور
 • سه بار در هفته بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس تحویه کننده
 • آنی تحویل
 • 12 ساعته پشتیبانی
 • cPanel کنترل پنل