لطفا پلن مورد نظر را با دقت انتخاب کنید

با خرید هر یک از پکیج های ورودی گوگل علاوه بر بهبود و رشد رنک الکسا رتبه کلمه کلیدی خود را در نتایج گوگل افزایش دهید

معمولی

ورودی روزانه حداقل 200 عدد
حداقل 6000 ورودی کل ماهانه
ورودی در یک کلمه کلیدی

استاندارد

ورودی روزانه حداقل 350 روزانه
حداقل 10500 ورودی کل ماهانه
ورودی در یک کلمه کلیدی

حرفه ای

ورودی روزانه حداقل 700 عدد
حداقل 21000 ورودی کل ماهانه
ورودی در دو کلمه کلیدی