نمایندگی حرفه ای آلفا رسیلر آلمان

نمایندگی آلفا ریسلر آلمان ( پنل 1 )
 • 35 فضا
 • پهنای باند
 • زیر دامنه و ساب دامین
 • بقیه امکانات
 • تعداد اکانت سی پنل
 • 25 تعداد اکانت whm
 • 2 تعداد اکانت مستر ریسلر
 • Let`s Encrypt
 • شل دسترسی
 • دسترسی به CGI
 • آلمان کشور
 • روزانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس تحویه کننده
 • آنی تحویل
 • رایگان و آنی SSL
 • تمامی ربات ها مناسب برای
 • سامانه پیامکی حرفه ای امتیاز ویژه
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • cPanel کنترل پنل
نمایندگی آلفا ریسلر آلمان ( پنل 2 )
 • 85 فضا
 • پهنای باند
 • زیر دامنه و ساب دامین
 • بقیه امکانات
 • تعداد اکانت سی پنل
 • 35 تعداد اکانت whm
 • 5 تعداد اکانت مستر ریسلر
 • Let`s Encrypt
 • شل دسترسی
 • دسترسی به CGI
 • آلمان کشور
 • روزانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس تحویه کننده
 • آنی تحویل
 • رایگان و آنی SSL
 • تمامی ربات ها مناسب برای
 • سامانه پیامکی حرفه ای امتیاز ویژه
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • cPanel کنترل پنل
نمایندگی آلفا ریسلر آلمان ( پنل ویژه )
 • فضا
 • پهنای باند
 • زیر دامنه و ساب دامین
 • بقیه امکانات
 • تعداد اکانت سی پنل
 • 50 تعداد اکانت whm
 • 10 تعداد اکانت مستر ریسلر
 • Let`s Encrypt
 • شل دسترسی
 • دسترسی به CGI
 • آلمان کشور
 • روزانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
 • کلاد لینوکس تحویه کننده
 • آنی تحویل
 • رایگان و آنی SSL
 • تمامی ربات ها مناسب برای
 • سامانه پیامکی حرفه ای امتیاز ویژه
 • 24 ساعته پشتیبانی
 • cPanel کنترل پنل